Felhívás a Cstv. 63/B. §-a alapján

Tisztelt Érintettek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a lent letölthető táblázatban megtekinthető azon felszámolás alatt álló társaságok listája, melyek felszámolását 2012. március 1-jét követően kezdeményezték, és amelyek esetében a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani.

Kérem Önöket, amennyiben a felsorolt társaságok bármelyike kapcsán hitelt érdemlő tudomásuk van a társaság (adós) ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt 15 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

[letöltés]